Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Τι είναι η Αμαρτία; Ποια η βασικότερη των αμαρτιών;

Η Αμαρτία
Τι είναι η Αμαρτία; Ποια η βασικότερη των αμαρτιών;
Λέξη ταμπού, που ακούγεται συχνά από τα χείλη των ανθρώπων και όχι λίγες φορές με ειρωνική διάθεση. Τα λεξικά την ερμηνεύουν ως παραβίαση του θείου νόμου, ενός ηθικού κανόνα, ως έκλυτη ζωή, ως ανομία, ως αδικία κ.ο.κ.
Είναι όμως σημαντικό, επιβάλλεται να προσέξουμε τι λέει ο Κύριος για την Αμαρτία:
Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: Όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα ελέγξει τον κόσμο για την αμαρτία, για τη Δικαιοσύνη και για την κρίση. Για την αμαρτία, γιατί δεν πιστεύουν σε Εμένα ότι είμαι ο Υιός Του Θεού.
8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. 9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ·...”(Ιωάννην, κεφ: 16ο)
Αναρωτιέται κανείς τι είδους αμαρτία είναι αυτή; Ούτε σκοτώνεις, ούτε κλέβεις, ούτε λες ψέματα!
Γιατί να είναι αμαρτία όταν δεν πιστεύει κάποιος στον Κύριο;
Ο Κύριος στην εδώ παρουσία Του δεν λέει πολλά για όσα εμείς θεωρούμε ως “βαριά” αμαρτήματα. Κάνει όμως συγκεκριμένη την αμαρτία για την οποία θα ελεγχθεί ο άνθρωπος.
Ας γίνουμε προσεκτικοί.
Τι σημαίνει η λέξη αμαρτία;
(Διαβάζουμε στο Λεξικόν αρχαίας Ελληνικής γλώσσης Α-Ω του Ακαδημαικού κ.κ. Ιωάν. Σταματάκου 1994)
Α-μαρτα-νω: ...αστοχώ, αποτυγχάνω του σκοπού, ...δεν κατορθώνω να πράξω τι, σφάλλομαι, διαπράττω σφάλμα, στερούμαι τινός, χάνω τι ...
Αν-αμάρτητος: ...ο άνευ σφαλμάτων, αλάθητος, άμεμπτος, άψογος, ανεπίληπτος, άνευ πταίσματος
Στο κατά Ιωάννην, για την λέξη αμαρτία, διαβάζουμε:
Είπε πάλι σ αυτούς ο Ιησούς, εγώ πηγαίνω ...θα με αναζητήσετε ως Σωτήρα όταν οι συμφορές θα πέσουν επάνω σας, αλλά για την απιστία σας θα πεθάνετε ζυμωμένοι με την αμαρτία σας. Γιαυτό όπου εγώ πηγαίνω, δεν μπορείτε εσείς να έλθετε.
(κεφ 8ο) 21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
Γι' αυτό είπα ότι θα πεθάνετε ζυμωμένοι με τις αμαρτίες σας ...Αν δεν πιστεύετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο αληθινός και μοναδικός Σωτήρ, θα πεθάνετε βυθισμένοι στις αμαρτίες σας.
24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.
Αν δεν είχα έλθει στη Γη και δεν τους είχα διδάξει την αλήθεια, δεν θα είχαν αμαρτία για την άγνοια τους αυτή. Τώρα όμως δεν έχουν καμμία πρόφαση, που να δικαιολογεί την αμαρτία τους.
(κεφ 15ο) 22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.
Όταν έλθει εκείνος θα ελέγξει τον αμαρτωλό και αμετανόητο κόσμο περί ...αμαρτίας ...δικαιοσύνης ...κατακρίσεως και καταδίκης ...9 Περί αμαρτίας ...διότι μολονότι τόσα είδαν και άκουσαν δεν πιστεύουν σε εμένα 10 Περί δικαιοσύνης δε ...ότι πηγαίνω προς τον Πατέρα μου ...και έτσι εσείς δεν θα με βλέπετε πλέον με τα μάτια του σώματός σας. 11 Περί κρίσεως ...ότι ο άρχων του κόσμου τούτου έχει κριθεί ...
(κεφ: 16ο) 8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. 9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ· 10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με· 11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.
Αποκρίθηκε ο Ιησούς στον Πιλάτο: Δεν έχεις καμία εξουσία πά-νω μου, παρά αυτή που σου επιτρέπεται από “επάνω”. Γι αυτό αυτοί που με παράδωσαν σε εσένα, έχουν μεγαλύτερη αμαρτία.
5) (κεφ: 19ο) 11 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ' ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.
Όποιος πιστεύει σ' Αυτόν δε θα κριθεί, ο μη πιστεύων κρίνεται ήδη ό,τι δεν πιστεύει στο όνομα του μονογενούς Υιού του
Θεού
(κεφ 3ο) 18 ο πιστεύων εις αυτον ου κρίνεται ο δε μη πιστεύων ηδη κέκριται οτι μη πεπίστευκεν εις το ονομα του μονογενους υιου του θεου
Βλέπουμε σε αυτά τα κείμενα ότι ο Κύριος θεωρεί ουσιώδη και κύρια αμαρτία τη μη αναγνώρισή Του ως Υιό Του Θεού.
Το γιατί θα το βρούμε μέσα σε άπειρα παραδείγματα των Αγίων που μαρτύρησαν, που αγιάστηκαν γιατί ομολόγησαν, γιατί έδωσαν την καλή μαρτυρία, δεν α-μαρτύρησαν, δεν απαρνήθηκαν τον Κύριο.
Αυτό απαντά στο “εύλογο” ερώτημα πώς είναι δυνατόν να Αγιάζουν άνθρωποι που διέπραξαν εγκλήματα, άνθρωποι με χαλαρή ηθική, πόρνες, κ.α.
Σύμφωνα με το Κύριο, η αμαρτία είναι κυρίως πράξη άρνησης. Η απραξία μας εμπρός στην καλή μαρτυρία: Μαρτύρησε ή α-μαρτύρησε, α-μάρτησε.
Γνωρίζουμε ότι ο Υιός Του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι απλά και μόνο ένας Υιός, δεν είναι μόνον ο Δημιουργός των Πάντων, αλλά η πηγή της ζωής.
Είναι η ίδια η Ζωή.
Όταν τον αρνιόμαστε, μοιάζουμε με έναν ανόητο που λέει “Θέλω να ζήσω” και ταυτόχρονα κρατάει την ...αναπνοή του.
Ξεγελιόμαστε καθώς τώρα μπορούμε να τον αμφισβητούμε και απολαμβάνουμε ταυτόχρονα τα δωρεάν δικά Του δώρα ζωής. Αυτά παρέχονται σε αυτόν τον κόσμο σε “δίκαιους και αδίκους”, και σε επόμενη ενότητα θα δούμε γιατί ο Κύριος στην πληρότητα και την άπειρη Αγάπη προς εμάς, έχει με πολύ μακροθυμία την πρόθεση να κάνει -όταν Του ζητηθεί- ότι μπορεί για τη δική μας σωτηρία.
Εφ' όσον προτεραιότητα του Κυρίου είναι η δική μας επιστροφή πίσω στο σπίτι, προϋπόθεση είναι η από εμάς αναγνώρισή Του, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει μέσα μας η επιθυμία της επιστροφής,.
Το κατανοούμε αυτό; Πώς να θέλεις να επιστρέψεις, αν δε πιστεύεις ότι υπάρχει το πίσω;
Για το λόγο αυτό ο Κύριος θεωρεί άμεση προτεραιότητα την αποδοχή του από εμάς. Τότε μόνο γεννιέται μέσα μας, με δική Του βοήθεια όπως σε επόμενη ενότητα θα δούμε, η έντονη επιθυμία της επιστροφής.
Πρέπει να το κατανοήσουμε σωστά και σε βάθος, πως το να είσαι “καλός και σωστός” από μόνο του δεν σε σώζει, αν πρωτίστως δεν νιώθεις καμμία επιθυμία να γυρίσεις πίσω στο σπίτι.
Κατανοούμε γιατί ο Κύριος θεωρεί ως πρώτη επιλογή την καλή μαρτυρία του ονόματός Του από εμάς και μετά όλα τα άλλα;
Θα αναρωτιέστε γιατί μας μιλά για την ελεημοσύνη και τις λοιπές καλές πράξεις;
Το γιατί, θα το δούμε στην επόμενη ενότητα.
Μας λέει ο Κύριος, είστε φίλοι μου εάν εφαρμόζετε όσα σας ζητώ: 14 ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. (Ιωάν κεφ 15)
Και μην αφαιρέσεις ή τροποποιήσεις καμμία από τις εντολές μου, γιατί τότε ελάχιστος θα είσαι για τη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ αν τις εφαρμόσεις και διδάξεις ως έχουν, τότε Μέγας θα κληθείς στη βασιλεία των Ουρανών:
19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. (Ματθαίον κεφ 5)

Άρα, δεν αρκεί μόνο να ομολογείς Υιό Θεού. Δεχόμενος Αυ-τόν, δέχεσαι και τηρείς και όλες τις εντολές Του. Απαραίτητη η αποδοχή των αρχών και των κανόνων που πρέπει να αποδεχθείς ξανά αν θέλεις να επιστρέψεις πίσω στο “σπίτι”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου