Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Υπάρχει Θεός; Μήπως όλα αυτά είναι μια απλή και όμορφη ιστορία;

Υπάρχει Θεός;
Μήπως όλα αυτά είναι μια απλή και όμορφη ιστορία;
Είπαμε πως αν κάποιος δεν επιθυμεί να “δει”, είναι αδύνατον να πεισθεί ότι υπάρχει Θεός. Για να ωφεληθούμε όμως περισσότερο σε αυτό το ερώτημα, θα αναζητήσουμε και εδώ την απάντηση από μια άλλη οπτική πλευρά.
Ας κάνουμε δυσκολότερη την ερώτηση, γιατί πράγματι υπάρχει ένα οξύμωρο.
Ως απόγονοι του Αδάμ δεν έχουμε δει με τα φυσικά μας μάτια το Θεό, και ανθρωπίνως δικαιολογούμαστε ως ένα σημείο όταν έρχονται τα σύννεφα της θλίψης να αμφιβάλλουμε για την ύπαρξή Του.
Όμως ο διάβολος, -αν υπάρχει όπως γράφουν τα Ευαγγέλια-, είναι ο ίδιος τότε και τώρα.
Γιατί αυτός που είδε και συνομίλησε με τον Κύριο, αυτός που δε χρειάζεται να πιστεύει αφού έχει την απόλυτη βεβαιότητα της ύπαρξής Του, ενώ γνωρίζει για την επερχόμενη καταδίκη και τιμωρία του, γιατί συνεχίζει τη δική του αρνητική πορεία, γιατί δεν αλλάζει για να σωθεί;
Γνωρίζουμε από τους Πατέρες ότι εμμένει στη θέση του από εγωισμό, μια υπέρτατη οίηση -εγωιστική στάση- αυτοθαυμασμού!
Υπάρχει όμως κάτι ακόμη, κάτι πολύ άσχημο και πολύ φοβερό για όλους εμάς.
Μας λέει ο Μωυσής στη Γένεση:
Είπε ο Κύριος στο φίδι-διάβολο. Επειδή έπραξες δολιότητα, καταραμένος θα είσαι εσύ ειδικά μέσα σε όλα τα δημιουργήματα που υπάρχουν στη Γη. Θα σέρνεσαι με τη κοιλιά σου στο χώμα, και χώμα θα τρως όλες τις ημέρες της ζωής σου 15 και θα υπάρχει έχθρα άσβεστη ανάμεσα σε σένα και της γυναίκας, των απογόνων σου και των απογόνων αυτής, και ένας απόγονός της θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του δαγκώσεις την πτέρνα.
14 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. 15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. (κεφ.3)
Εκτός από τον ερχομό Του Κυρίου που συνέτριψε τον διάβολο, τι άλλο καταλαβαίνεις σε αυτό το κείμενο;
Παρακαλώ ξαναδιάβασε και αναζήτησε την απάντηση πριν συνεχίσεις.
Ο Κύριος βάζει στον Αδάμ έναν κανόνα: “με πολύ κόπο να βγάζει το ψωμί του και θα είναι καταραμένη η Γη στα έργα του”.
Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Θεός θα καταργήσει και τα φαγητά και την κοιλία που είναι φτιαγμένη γι' αυτά.
13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· (Κορινθίους Α, κεφ 6)
Όμως έως τότε όλοι μας έχουμε ανάγκη τροφής.
Οι Άγγελοι που δεν έπεσαν, δεν έχουν κοιλιά ούτε ανάγκη τροφής, όπως ο άνθρωπος και ο πεσμένος διάβολος.
Ο άνθρωπος, έστω και με ιδρώτα, καλλιεργεί την καταραμένη Γη και απολαμβάνει το πενιχρό ή πλούσιο του γεύμα.
Ο διάβολος, αλήθεια, από τι τρέφεται;
Να λοιπόν μια καυτή και πονεμένη αλήθεια για όλους εμάς.
14... καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου.
Ποια Γη εννοεί ο Κύριος ως τροφή του διαβόλου; Το χώμα;
Οι προσευχές των πιστών ανεβαίνουν ως οσμή ευωδίας προς τον Θεό, και ερχόμενος ο Κύριος ζητά από εμάς το μόνο που μπορούμε να Του δώσουμε, τις αμαρτίες, για να μας απαλλάξει από αυτές.
29 ..Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.(Ιωάν, κεφ 1ο)
Αν δεν τις δώσουμε στον Κύριο με την εξομολόγηση, πού αλήθεια τις εγκαταλείπουμε; Σε ποιόν τις προσφέρουμε;
Μήπως ο Κύριος έκανε δέσμιο τον διάβολο με το “κατόρθωμά του”, τον χοϊκό -τον από Γη φτιαγμένο- πεσμένο άνθρωπο, που ...ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς γὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ·
Οι Πατέρες λένε πως ο διάβολος μπορεί να σταθεί δίπλα σου
και να συν προσευχηθεί μαζί σου. Μπορεί να έρθει στον ύπνο για να σε γεμίσει ενοχές που δε σηκώνεσαι να πας στην ...εκκλησία. Μπορεί να σου τριβολίζει τ' αυτιά να μετέχεις στη θεία κοινωνία...!
Το μόνο που δεν θα σου ζητήσει ποτέ, το μόνο που με λύσσα θα σου εναντιωθεί και θα σε δυσκολέψει με χίλιες δυο προφάσεις, είναι το να πας στη θεία εξομολόγηση.
Άρχισες να ψυλλιάζεσαι για το απαίσιο της σκέψης;
Μήπως τρέφουμε εμείς με ανομίες τον διάβολο και τους αγγέλους του όταν δεν εξομολογούμαστε, όταν παραμένουμε προσκολλημένοι σε αυτές;
Έτσι κατανοούμε το αμετανόητο, το αδυσώπητο, το ασταμάτητο κτύπημα του σκοτεινού κόσμου, το γιατί παραμένουν πάνω μας κολλημένοι σαν στρείδια σε όλη την πορεία του ανθρώπου στη Γη.
Ο Κύριος τόνισε πως τώρα γίνεται η κρίση αυτού του κόσμου, κι ο άρχοντας του κόσμου αυτού θα πεταχθεί έξω, και όταν με τη Σταύρωση υψωθώ από τη Γη, θα δώσω τη δυνατότητα σε όλους -αν θέλουν- να τους τραβήξω από το κόσμο μαζί μου:
31 νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· 32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. (Ιωάννην κεφ: 12)
Στο μεθεπόμενο κεφάλαιο συμπληρώνει: Δεν θα πω περισσότερα τώρα σε εσάς, γιατί έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου, που δεν έχει καμία εξουσία επάνω Μου, για να κατανοήσει ο κόσμος ότι αγαπώ και υποτάσσομαι στο θέλημα Του Πατέρα Μου, καθώς μου ζήτησε ο Πατέρας Μου, αυτό θα πράξω -θα δεχθώ την άδικη κρίση και απόφαση-.
30 οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ' ὑμῶν· ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν· 31 ἀλλ' ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατήρ, οὕτω ποιῶ. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. (Ιωάννην κεφ: 14)
Και καταργεί οριστικά την υπεροχή του κοσμικού άρχονταδιαβόλου στη Γη: Όσο για την κρίση, ο άρχοντας αυτού του κόσμου κρίνεται -η τιμωρία του θα γίνει μαζί με την τελική κρίση σε όλους, έκπτωτους αγγέλους και ανθρώπους-.
11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. (Ιωάννην κεφ: 16)
Συνειδητοποιούμε τη θέση μας μέσα στην όλη δημιουργία; Κατανοούμε ποιο είναι το συμφέρον μας;
Ας πράξουμε επιτέλους ανάλογα, γιατί ο καιρός της κρίσης σε ατομικό και σε κοσμικό επίπεδο, τώρα είναι πάρα πολύ κοντά.

Αν έτσι σκεφτείς, πόσα ωφέλιμα δε θα βρεις για να βοηθήσεις σωστά τον εαυτό σου, σε αυτό το πράγματι πανέμορφο ανοδικό μας ταξίδι, που όμως με τις άσκεφτες μας ενέργειες το μετατρέπουμε πολλές φορές σε εφιάλτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου